Úvod

Vítám vás na našich stránkách :-)

Milan Váhala

Facebook profil zde

Dovolte, abych se nejprve představil. Jmenuji se Milan Váhala. Jsem český muslim, věřící Evropan, který nemá žádné arabské nebo islámské kořeny či předky. Do svých 27 let jsem se považoval za křesťana, ale koncept trojice mi byl cizí. Mnohem bližší mému srdci byl monoteistický koncept víry-kdy má nárok být uctíván pouze Stvořitel bez prostředníků a pomocníků, Sám Jediný.

Moje cesta k islámu však byla dlouhá a nesnadná, protože jsem člověk,  který věci dlouho zkoumá, než se pro něco rozhodne. Proto jsem se také vydal na studia arabštiny a islámu, protože jsem si chtěl já sám přečíst v originálech o čem islám je. Protože překlady do jiných jazyků budou vždy zahrnovat nepřesnosti a úhel pohledu a úroveň znalostí překladatelů. 

Během mého studia v Saúdské Arábii jsem se NESETKAL s učencem, který by schvaloval násilí na nevinných,  nerespektování zákonů země, ve které muslim žije a řešení problémů násilným způsobem.

Nehlásím se k žádné skupině, mazhabu, odklonné skupině, apod. a ani se s nikým takovým nestýkám. NEMÁM žádné radikální ani extrémní názory, 

protože Islám je STŘEDNÍ CESTA bez extrémů, přehánění. Islám je mír, láska, šíření dobrého, hezké chování, soucit a milosrdenství.

Já osobně jsem PROTI jakékoliv formě násilí na všech nevinných a bezbranných lidech a zvířatech. Nemuslimové jsou mými bratry v lidství, vždyť všichni pocházíme z Adama a Evy, jsme příbuzní. Mám mnoho přátel mezi jinověrci a setkáváme se na mezináboženských setkáních, kde diskutujeme o našich vírách ve velmi milé a přátelské atmosféře.

Já, Milan Váhala, prohlašuji na svou čest a svědomí, že NEJSEM žádný radikál, extrémista, wahábista, selefista apod. S nikým takovým se nestýkám a od těchto skupin se plně distancuji.

Přehled vzdělání Šejcha Milana

2003-2005 Jazyková škola arabštiny Al Fajr, Káhira, Egypt

 

2005-2006 Al Azhar Univerzita + jaz. škola Fajr, Káhira, Egypt 

 

2006-2008 Institut islámských věd a arabského jazyka, Al Medína, Saúdská Arábie 

 

2008-2013 Islámská univerzita, Al Madína, Saúdská Arábie 

 

2013 Ukončení studia-Bakalář islámských věd a Aqídy, Islámská univerzita, Al Medína, Saúdská Arábie 

 

2013-2014 Postgraduální studium Fiqhu a Tauhídu pod vedených odborných poradců:

a) Muftí Prorokovy mešity Šejch Dr. 'Abdul-Kerím

b) Imám Prorokovy mešity Šejch Al Hudzejfí 

c) Šejch Muhammad Ejjúb, vše Al Madína, S.A.

 

2014-2015 Postgraduální studium Vědy Koránu pod vedením odborných poradců:

a) Šejch prof. Dr. Hikmet-ředitel Koránskeho centra v Al Madíně

b) prof. Dr. V 'Abdur-Rahím - jazykovědec-Vědecká rada Tiskařského komplexu krále Fehda, Al Medína, S.A.

Naše cesta k islámu 

Jsme manželé Váhalovi a jsme oba dva rodilí Češi, kteří až do své dospělosti vyrůstali v České republice. Nebyli jsme součást žádného náboženského spolku ani víry. V hloubi srdce a na základě studia přírodních věd jsme však byli přesvědčeni, že tento svět nemohl vzniknout náhodou. Byli jsme si jisti, že existuje vyšší moc, která vše vytvořila. Oba jsme věřili v Boha, avšak trojici jsme odmítli. Bůh je Všemohoucí a nepotřebuje pomocníky, přímluvce ani syny, ani manželky.  

 

Hledání pravdy

Hledali jsme ve svém životě pravdu. Zajímali jsme se o různá náboženství, koncepty a víry. Ale z ničeho jsme neměli úplně dobrý pocit. Přeskočím dlouhou dobu pátrání a studia a navážu na moment, kdy jsem ve Vědecké knihovně narazila na malé ošoupané brožurky ohledně islámu. Byl rok 2000 a o islámu se moc nevědělo. Zřídka se na ulici objevila zahalená osůbka. Ani v médiích se o islámu téměř nemluvilo. 

 

Co nás zaujalo

Informace, které jsem se v brožuře dočetla, mě zaujaly. Zejména to, že v Islámu je uctíván pouze Jeden Jediný Bůh a je odmítána trojice a jakákoliv další božstva. Dali jsme se s manželem do intenzivnějšího studia a poté se nám podařilo nalézt muslima z Tuniska, který disponoval základními informacemi o islámu a uměl částečně česky. S ním jsme procházeli naše otázky ohledně Stvořitele, ohledně posmrtného života, ohledně Ráje a Pekla, ohledně zahalování žen a jejich postavení a ohledně i mnoha jiných otázek. Odpovědi, které jsme dostávali, byly v souladu s naším rozumem a logikou a zaroveň v souladu s naším cítěním v srdcích. Poté co nám předával informace asi třičtvrtě roku, jsme už cítili, že se opravdu chceme stát muslimy. Vyslovili jsme vyznání víry a rozhodli jsme se, že bychom chtěli studovat arabštinu a islám více.

 

Cesta za studiem

Po určité době, kdy jsme se snažili zajistit si nějaké studium islámu, se nám podařilo se dostat do Egypta na studium arabštiny. Zároveň jsme studovali základy islámu. Po 4letech byl manžel přijat na univerzitu v Saúdské Arábii v městě Medína. Byl přijat na bakalářské studium, kterému předcházelo ještě přípravné jazykové studium. Já jsem absolvolala soukromé hodiny Koránu u ředitelky koránske školy, dále jsem se účastnila studia pro učitelky islámu a pod vedením akreditované přednášející jsem měla mnoho přednášek v arabštině pro ženy v Medíně. Manžel studie úspěšně dokončil a poté jsme se vrátili do České republiky. Studium nám zabralo celkem 15let...

 

Návrat do Čech 

V Čechách působíme už devátým rokem jako přednášející, učitelé, prekladatelé, psychologové, poradci, atd. Účastníme se mezináboženských dialogů, odpovídáme na dotazy muslimů I nemuslimů z Čech i ze zahraničí, zpracováváme vzdělávací materiály a šíříme osvětu, že skutečný islám NENÍ násilí na nevinných lidech ani terorismus, ale mír, soucit, láska a pomoc.

V islámu je ZAKÁZÁNO zabít nevinného člověka, je zakázáno mučit a trápit, je zakázána sebevražda a tudíž sebevražedné útoky, je zakázáno přetěžovat zvířata a trápit je hladem i jinak, je zakázáno ničit úrodu a majetky.

Ne všichni muslimové to ví a ne všichni se podle toho chovají, pokud to ví. Ve všech vírách a společenstvích jsou dobří lidé a špatní lidé. Ti špatní vrhají špatné světlo na ty dobré, kteří pak nespravedlivě končí se špatnými v "jednom pytli". 

 

Závěrem

 Přejeme vám všem, kteří jste dočetli až sem, mnoho Božího požehnání, lásky, zdraví a radosti.:-)

Korán je světlo, vedení, Milosrdenství i uzdravení

#Milan Váhala#Milan Vahala#český šejch#muslim#islam#islám

Islám

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.