Rodokmen Poslů a Proroků

Málokdo ví, že Prorokem nebo Poslem nemůže být jen tak "někdo".

Bůh posílal Posly a Proroky tzv. do jedné rodiny. Jsou si příbuzní, sdílejí rodokmen.

Např. Ibráhím (Abrahám) je potomkem Šéma (Séma), který byl synem Noema. Abrahám měl syna Isháqa (Izáka) a Ismaíla (Ismaela) (a další potomky). Izák zplodil Jákoba (Izraela) a z jeho potomstva vzešli mimo jiných Júsuf (Josef), Músé (Mojžíš) a Hérún (Áron). Áron je předkem Eleazara, Iljése (Eliáše) a Eljes'i (Elíši) a Uzejra (Ezdráše). A z potomstva Judy (Jehudy) - také syna Jákobova, vzešli Dáwúd (David) a jeho syn Sulejmén (Šalamoun), z jehož rodu pochází Zakarijja (Zachariáš) a jeho syn Jahjá (Jan Křtitel), ale také Isaiáš, 'Imrán a jeho dcera Marie, jež neposkvrněná porodila syna Ježíše

(kvůli stručnosti jsou zde zmínění, jen ti nejznámější z Poslů a Proroků - mír s nimi se všemi ♡)

Muhammed pochází ze stejného rodu. Je potomkem Ibráhíma (Abraháma) a jeho syna Ismaela, jež měl syna Kédara. Jeho rodokmen je velmi dobře zdokumentován.

Prorok Muhammed je úplně posledním z rodu Poslů a Proroků.

Rodokmen Poslů a Proroků 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.